Privacy Statement

Privacy Statement Toine van Baalen Architect:

Architect Toine van Baalen acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy statement heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Architect Toine van Baalen persoonsgegevens verwerkt van relaties, opdrachtgevers, leveranciers en van bezoekers van onze website.

 Dit betekent dat wij:

  • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de verstrekte opdracht.
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.
  • Duidelijk vermelden – via dit privacy statement – met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
  • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Toine van Baalen Architect, Hertvelden 6 te Best.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld.

  • Wij verzamelen, verwerken en bewaren contactgegevens, waar onder uw naam, functie, mobiele telefoonnummer en emailadres:
  • Wanneer u contact heeft met Toine van Baalen Architect. Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van onze websites, of ons via social media benadert.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen opdracht.

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Toine van Baalen Architect gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Toine van Baalen Architect behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien wij een belangrijke wijziging doorvoeren, die gevolgen heeft voor de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: Toine van Baalen Architect, Hertvelden 6, 5685HD te best.