Werkwijze

Van idee tot realisatie

Als architect kan ik uw huisvestingswensen omzetten in een ontwerp. Ik bekijk daarbij alle facetten in samenhang en breng die bij elkaar in een gebouw. Ruimtelijk voorstellingsvermogen, beeldende kracht, creativiteit en een integrale aanpak zijn mijn sterke punten.

Bij een bouwproject zijn veel disciplines en specialisten betrokken. Het is van belang dat hun inbreng op een goede en evenwichtige wijze in het project tot zijn recht komt. De integrale coördinatie kan ik voor u als opdrachtgever verzorgen. De verantwoordelijkheid voor het gebouw als geheel heeft als ontwerper mijn prioriteit.
Verder ben ik in staat om het ontwerp technisch uit te werken zodat het ontwerp tot in detail consequent wordt uitgewerkt.

Ook het projectmanagement is aan mij toevertrouwd. Als architect ken ik alle aspecten van het ontwerp en kan als geen ander het proces richten op het eindresultaat: een goed gebouw. Daarbij hoort ook de bewaking van tijd, geld en kwaliteit.

Bij directievoering en toezicht weet ik waar ik op moet letten en wat cruciale punten van aandacht zijn om uw gebouw met alle beoogde kwaliteiten ook daadwerkelijk te realiseren.